will it fly how to test your next business idea so you dont waste your time and money 5ef42c178b4a7

will it fly how to test your next business idea so you dont waste your time and money 5ef42c178b4a7

Thông tin sách: Will It Fly?: How to Test Your Next Business Idea So You Don’t Waste Your Time and Money

Dừng việc lao vào thành lập các doanh nghiệp từ ý tưởng nửa vời, lý thuyết sai lầm, và các kiểu ảo tưởng khác. Sự thiếu chắc chắn giết chết nhiều doanh nghiệp hơn bất cứ điều gì khác. Tốc độ chỉ hữu ích nếu bạn đang chạy đúng hướng. “Will it fly?” sẽ giúp bạn chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng “cất cánh” hay không bằng cách hướng dẫn bạn từng bước kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá các ý tưởng trước khi bắt đầu kinh doanh, xem ý tưởng đó có phát triển được không, tránh mất thời gian và công sức vô ích.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua