thi truong von no 5ef43c214b916

thi truong von no 5ef43c214b916

Thông tin sách: Thị Trường Vốn Nợ

“Tôi thật sự hân hạnh và vui mừng được giới thiệu đến các bạn quyển Thị trường vốn nợ: Luật và hợp đồng của luật sư Nguyễn Hồng Năng. Đây là quyển sách đầu tiên viết về các vấn đề pháp lý của thị trường vốn nợ tại Việt nam. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là quyển sách gối đầu giường của các lãnh đạo ngân hàng và các chuyên gia, luật sư hoạt động trong cả hai ngành ngân hàng và luật.”
– Lê Nết
Luật sư Thành viên, LNT & Partners
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua