the harvard business review managers handbook the 17 skills leaders need to stand out 5ef42bef2b6e6

the harvard business review managers handbook the 17 skills leaders need to stand out 5ef42bef2b6e6

Thông tin sách: The Harvard Business Review Manager’s Handbook: The 17 Skills Leaders Need to Stand Out

Với trí tuệ uyên thâm và các hướng dẫn từng bước trích từ kho lưu trữ quản lý “Harvard Business Review”, cuốn sổ tay này cung cấp kiến thức và các bài thực hành tốt nhất về các chủ đề mà các nhà quản lý cần tự trang bị cho mình, từ việc đọc hiểu báo cáo tài chính quan trọng, các nguyên tắc cơ bản của chiến lược đến trí tuệ cảm xúc và xây dựng lòng tin của nhân viên… Hãy giữ bên mình bản hướng dẫn toàn diện này trong cả quá trình sự nghiệp quản lý/điều hành của bạn và trở thành một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng ngày càng lớn trong bất kỳ tổ chức nào bạn tham gia và cống hiến.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua