super service seven keys to delivering great customer serviceeven when you dont feel like iteven when they dont deserve it completely revised and

super service seven keys to delivering great customer serviceeven when you dont feel like iteven when they dont deserve it completely revised and

Thông tin sách: Super Service: Seven Keys to Delivering Great Customer Service…Even When You Don’t Feel Like It!…Even When They Don’t Deserve It!, Completely Revised and Expanded

Hơn 10 năm qua, các chuyên gia chăm sóc khách hàng đã biến ngành này đã trở thành Siêu dịch vụ trong việc đưa ra những lời khuyên tốt nhất trong việc đối phó với các khách hàng khó tính, khó chiều và cực kỳ ko thể chiều được. Các biện pháp được đưa ra như sau: Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, Hiểu được tầm hiểu biết của khách hàng, Áp dụng các thái độ tích cực, Tăng giá trị cho các trải nghiệm của khách hàng, Cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua