su dung thanh thao tieng viet trong 23 ngay 5ef425df03099

su dung thanh thao tieng viet trong 23 ngay 5ef425df03099

Thông tin sách: Sử dụng thành thạo Tiếng Việt trong 23 ngày

Xem chi tiết khóa học tại đây.

Tổng quát

Thực hành phân tích văn bản (tìm hiểu sơ bộ về văn bản, phân tích đoạn văn, phân tích bố cục toàn văn bản). Thuật lại nội dung toàn văn bản (tóm tắt văn bản, tổng thuật các tài liệu khoa học, trình bày lịch sử vấn đề). Tạo lập văn bản; Đặt câu trong văn bản. Dùng từ trong văn bản, chữ viết trong văn bản.

Như chúng ta đã biết, Tiếng Việt đóng vai trò vô cùng quan trọng: là công cụ nhận thức tư duy; phương tiện giao tiếp quan trọng nhất; ngôn ngữ chính thức trong học tập và nghiên cứu; chất liệu của nghệ thuật ngôn từ.

Yêu cầu của khóa học

  • – Có không gian học tập yên tĩnh.
  • – Máy tính, laptop, tablet … kết nối internet ổn định.

Lợi ích từ khóa học

  • – Sau khóa học này các bạn sẽ có thêm kỹ năng dùng từ và kỹ năng về chính tả trong khi nói cũng như trong khi viết.
  • – Các bạn sẽ sử dụng Tiếng Việt một cách chuẩn mực nhất thông qua các bài học lý thuyết và lượng bài tập thực hành vô cùng phong phú.

Đối tượng mục tiêu

  • – Khóa học dành cho đối tượng là sinh viên và người đi làm.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua