serious creativity how to be creative under pressure and turn ideas into action 5ef42bdcd6649

serious creativity how to be creative under pressure and turn ideas into action 5ef42bdcd6649

Thông tin sách: Serious Creativity: How to Be Creative Under Pressure and Turn Ideas into Action

Trong cuốn sách này, thiên tài sáng tạo Edward de Bono khẳng định rằng sáng tạo là một kỹ năng có thể học được, và giải thích cho bạn phương pháp mở khóa sáng tạo để thu nhận được thành quả cá nhân và chuyên nghiệp mà nó mang lại. Bạn sẽ học được cách: sáng tạo theo yêu cầu với phương pháp tiếp cận từng bước của de Bono; thêm giá trị cho những ý tưởng và biến chúng thành tài sản tài chính; tăng sự sáng tạo với sức mạnh của tư duy đa chiều; thoát khỏi lối tư duy cũ kỹ bằng thách thức sáng tạo…


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua