presentation zen simple ideas on presentation design and delivery 5ef42baca80c2

presentation zen simple ideas on presentation design and delivery 5ef42baca80c2

Thông tin sách: Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery

Thêm một cuốn sách nổi bật về hướng dẫn thuyết trình bằng slide. Điểm đặc biệt là cuốn nêu lên những thực trạng xảy ra trong hầu hết các bài diễn thuyết – slidecument (kết hợp giữa Slide và Document.) Các slide này lai giữa Slide và Documnent (tài liệu) – một slide chi chít chữ, tác giả làm một so sánh khá thú vị giữa phần diễn thuyết của Steve Jobs và Bill Gates – đại diện cho 2 phong cách làm slide, 1 phong cách chi chít chữ và 1 phong cách cực kì đơn giản. Qua đó cuốn sách tổng kết một số cách thức và phương pháp làm cho slide sinh động hơn, đơn giản, hiệu quả và cuốn hút hơn.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua