khoa ielts nen tang muc tieu 4 5 5 5 ngu phap viet noi 5ef425ea70247

khoa ielts nen tang muc tieu 4 5 5 5 ngu phap viet noi 5ef425ea70247

Thông tin sách: Khóa IELTS nền tảng mục tiêu 4.5 – 5.5: Ngữ pháp – Viết – Nói

Xem chi tiết khóa học tại đây.

Tổng quát

Phần 3 – Ngữ Pháp 18 bài: 37. Nouns – Danh từ (1); 38: Nouns – Danh từ (2); 39: Verbs – Động từ (1); 40: Verbs – Động từ (2); 41: Adjectives & Adverbs Tính từ & Trạng từ; 42: Present tenses Các thì hiện tại; 43: Past tenses Các thì quá khứ; 44: Future Các thì tương lai; 45: Passive voice (1) Thể bị động; 46: Passive voice (2) Thể bị động; 47: Modal verbs (1) Động từ tình thái; 48: Modal verbs (2) Động từ tình thái; 49: Making comparisons Các cách so sánh; 50: Simple sentence Câu đơn; 51: Compound sentence (1) 
Câu ghép; 52: Compound sentence (2) Câu ghép; 53: Complex sentence (1) Câu phức; 54: Complex sentence (2) Câu phức
Phần 4 – Nói: gồm 17 bài 
Phần 5 – Viết gồm 18 bài

Yêu cầu của khóa học

  • ‘- Thiết bị cần có: Máy tính có thể truy cập mạng internet
  • – Môt cuốn sổ để ghi chép từ vựng và các kỹ năng làm bài
  • – Máy ghi âm (điện thoại, Máy tính) để ghi âm lại bài nói của mình

Lợi ích từ khóa học

  • – Khóa học cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0
  • – Khoá học bao gồm 90 bài, mỗi bài kéo dài từ 10-15′
  • – Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.
  • – Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất cùng với kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS, những ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học

Đối tượng mục tiêu

  • – Đối tượng học: Dành cho tát cả đối tượng, tập trung vào đối tượng người đi làm muốn cải thiện Tiếng Anh học thuật của mình
  • – Người mới bắt đầu học


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua