its not you 27 wrong reasons youre single 5ef42bb279d66

its not you 27 wrong reasons youre single 5ef42bb279d66

Thông tin sách: It’s Not You: 27 (Wrong) Reasons You’re Single

Khởi đầu từ một bài báo trên New York Times Sometimes, It’s not you từ năm 2011 kể về hơn cuộc sống độc thân lâu năm của chính mình; nhận được sự đồng cảm của nhiều độc giả ở cả nước Mỹ và các nước trên thế giới. Dựa trên các nghiên cứu xã hội và câu chuyện của những người phụ nữ xung quanh mình, tác giả đã viết cuốn sách phân tích 27 nhận xét sai lầm của xã hội về lý do độc thân kinh niên của các chị em. Đối tượng độc giả hướng đến: Phụ nữ 25+ thành công trong sự nghiệp nhưng không may mắn trong tình yêu, hôn nhân.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua