how to think clearly a guide to critical thinking 5ef42d577237c

how to think clearly a guide to critical thinking 5ef42d577237c

Thông tin sách: How to Think Clearly: A Guide to Critical Thinking

Làm thế nào để suy nghĩ rõ ràng: Hướng dẫn Tư duy phê phán là một cuốn sách dẫn nhập dễ hiểu và sống động về các vấn đề nghiêm túc như việc làm thế nào để suy nghĩ rõ ràng và có thể phát hiện sự khác biệt giữa lý luận tốt và xấu. Tiến sĩ Doug Erlandson dựa trên ví dụ cụ thể của lý luận tốt và xấu trong lĩnh vực chính trị, xã hội và cuộc sống hàng ngày, khiến những lập luận của mình trở nên hài hước nhưng đầy ý nghĩa.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua