gnsv viet su giai thoai 5ef431c6565a9

gnsv viet su giai thoai 5ef431c6565a9

Thông tin sách: GNSV – Việt Sử Giai Thoại

Góc Nhìn Sử Việt – Việt Sử Giai Thoại

“Xưa nay tôi vẫn ao ước rằng, những nhà lưu tâm đến sử học mà có tài văn chương nên đến những chuyện hay trong sử nước ta, viết thành sách như quyển giai thoại này. Ở bên Pháp, nhờ có loại sách như thế này mà có người nhân đấy xem rộng, rồi cũng làm sách, nổi tiếng sử học, hỏi ra cũng vì lúc đầu xem một quyển giai thoại, rồi sinh ra ham sử học.

Biết đâu quyển giai thoại này lại chẳng thế, rồi cũng có người xem đến, nhân đó cũng thành ra một nhà sử học văn chương.”

(Trích Lời tựa “Việt sử giai thoại”)


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua