gnsv ton that thuyet 5ef4324612d71

gnsv ton that thuyet 5ef4324612d71

Thông tin sách: GNSV – Tôn Thất Thuyết

“Nước Nam ta ký hiệp ước với nước Pháp… thoạt tiên ta nhượng 3 tỉnh Nam Kỳ; hai năm sau, còn ba tỉnh nữa họ lại lấy nốt. Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, họ còn dùng mưu mẹo lập lãnh sự ở Huế và Bắc Kỳ, bắt buộc ta phải ký hiệp ước mới… mục đích là quyết tâm xâm lược xứ Bắc Kỳ hòng chiếm những đất đai của tổ tiên ta để lại… Sự bức hiếp đó ta dù kiên nhẫn đến thế nào cũng không thể chịu được.”

Trích Chiếu Cần Vương


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua