getting to yes negotiating agreement without giving in 5ef42bd6bdcc9

getting to yes negotiating agreement without giving in 5ef42bd6bdcc9

Thông tin sách: Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In

1 trong 16 cuốn sách quản trị kinh doanh bán chạy nhất mọi thời đại do Forbes công bố (trong số này, Alpha đã mua BQ/xb 6/16 cuốn)
Sách cùng tác giả mà Alpha đã mua BQ: Getting to Yes with Yourself.
Getting to Yes từng là best-seller từ năm 1981, do Roger Fisher and William L. Ury chắp bút. Phát hành lại năm 1991, với sự góp mặt thêm của tác giả Bruce Patton, cuốn sách liên tục xuất hiện nhiều năm trong danh mục Business Week bestseller. Cuốn sách này là kết quả của dự án Harvard Negotiation Project mà các tác giả là thành viên tham gia, đưa ra phương pháp “đàm phán có nguyên tắc”, tức là giải quyết các vấn đề theo nội dung của chúng chứ không phải bằng việc cò kè điều bên này hay bên kia nói sẽ làm hoặc không làm, nên tìm bất kỳ lợi ích chung có thể có. Còn ở đâu có lợi ích đối kháng thì cần kiên quyết xây dựng kết quả trên cơ sở các tiêu chuẩn khách quan độc lập với ý nguyện của cả hai bên.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua