get backed craft your story build the perfect pitch deck and launch the venture of your dreams 5ef42bbed507b

get backed craft your story build the perfect pitch deck and launch the venture of your dreams 5ef42bbed507b

Thông tin sách: Get Backed: Craft Your Story, Build the Perfect Pitch Deck, and Launch the Venture of Your Dreams

Sách do Harvard Business Review xuất bản.
Cuốn sách không chỉ nói về vấn đề tìm vốn để khởi nghiệp, mà là cuốn handbook cho bất cứ ai đang ấp ủ ý tưởng và cần tạo dựng các mối quan hệ hỗ trợ biến ý tưởng thành hiện thực.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua