five star service how to deliver exceptional customer service 3rd edition 5ef42c23d2efb

five star service how to deliver exceptional customer service 3rd edition 5ef42c23d2efb

Thông tin sách: Five Star Service: How to deliver exceptional customer service (3rd Edition)

Tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu để khách hàng chú ý đến bạn/ dịch vụ của bạn, nhớ đến bạn/ dịch vụ của bạn và liên tưởng đến bạn/ dịch vụ của bạn khi họ có nhu cầu. Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời là chiến lược đảm bảo nhất để mang lại thành công lớn hơn cho công ty/ tổ chức của bạn và cũng đảm bảo một sự nghiệp thành công hơn cho bạn. Và cũng không quá khó hay tốn thời gian để đạt được một dịch vụ hoàn hảo như bạn nghĩ!


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua