du hoc va hoc bong 5ef4261f5621d

du hoc va hoc bong 5ef4261f5621d

Thông tin sách: Du học và học bổng

Chi tiết khóa học xem tại đây.

Nội dung chính của khóa học: Nói về các chủ đề:
Phần I: Du học
1. Tại sao chúng ta nên đi du học
2. Thời điểm đi du học
3. Đi du học bằng hình thức nào
4. Đi du học ở đâu?
Phần II: Học bổng
1. Tại sao cần đi du học bằng học bổng
2. Phân loại học bổng
3. Hình thức ứng cử học bổng
4. Chuẩn bị làm sao để ứng cử được học bổng
5. Tìm kiếm học bổng
6. Ứng cử học bổng

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính cần kết nối internet và đường truyền ổn định
  • Có bút và 1 cuốn sổ để note những ý quan trọng

Lợi ích từ khóa học

  • Học viên có thể có những kiến thức về chuẩn bị du học
  • Biết cách chuẩn bị hồ sơ ứng cử du học
  • Nên du học ở đâu và thời điểm nào nên đi du học

Đối tượng mục tiêu

  • Tất cả các bạn chuẩn bị hay có dự định đi du học


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua