deep work rules for focused success in a distracted world 5ef42bb8ec027

deep work rules for focused success in a distracted world 5ef42bb8ec027

Thông tin sách: Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World

Trong cuốn sách này, thay vì tranh cãi rằng mất tập trung là không tốt, tác giả nhấn mạnh vào sức mạnh của sự đối lập với mất tập trung. Sách gồm hai phần, đầu tiên ông đưa các trường hợp mà trong hầu hết các ngành nghề, nuôi dưỡng một tinh thần làm việc tập trung sẽ mang lại lợi ích to lớn. Sau đó ông đưa ra một chế độ đào tạo nghiêm ngặt, trình bày như là một loạt bốn “quy tắc” cho việc chuyển đổi tâm trí và thói quen của bạn để hỗ trợ phát triển kỹ năng làm việc tập trung. Nếu rèn luyện được, bạn sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc.

Đánh giá sản phẩm

5Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua