12 tuan phong thich nang luong sang tao 5ef435fc090a1

12 tuan phong thich nang luong sang tao 5ef435fc090a1

Thông tin sách: 12 Tuần Phóng Thích Năng Lượng Sáng Tạo

Mục đích và tác động hàng đầu của cuốn sách  là kết nối con người với sức sáng tạo bên trong. Cuốn sách này giải phóng con người để họ sáng tạo hơn bằng nhiều cách khác nhau: Thứ nhất, nó giúp chấm dứt những câu chuyện hoang đường về nghệ sỹ.

Thứ hai, nó giúp con người khám phá xung lực sáng tạo của riêng họ, tiếp cận và diễn tả nó một cách tự do hơn.

Thứ ba, nó cung cấp cho con người nhận thức về những hành vi tự hủy hoại của họ và cho phép họ nhìn thấy rõ hơn những rào cản nào có thể xuất hiện trên con đường nghệ sỹ.

Cuối cùng, cuốn sách giúp con người xác định khát khao và giấc mơ của họ, đưa ra kế hoạch để đạt được những khát khao và giấc mơ đó.

Cuốn sách sẽ dạy cho con người biết hỗ trợ và nuôi dưỡng bản thân, cũng như tìm ra những người sẽ ủng hộ họ trên con đường hiện thực hóa ước mơ.


Tra cứu thêm thông tin


Đặt mua